Prioritati de specializare inteligenta


Domeniile prioritare de specializare inteligenta au fost definite in urma unui larg proces consultativ prospectiv, demarat dupa finalizarea Viziunii privind CDI-ul romanesc in 2020. Procesul a urmat etapele descrise mai jos:

1 Selectarea unui set de domenii strategice candidate

In cadrul acestei etape au fost selectate 13 domenii prioritare. Procesul de selectare a presupus constructia „hartilor cunoasterii†si organizarea unei conferinte de validare a acestora cu actorii cheie, denumita Conferinta de lansare a consultarii nationale asupra prioritatilor CDI 2014-2020. Evenimentul a avut loc pe data de 13 iunie 2013. Au participat persoane relevante din mediul academic, stiintific sau administrativ, care au contribuit la selectarea celor 13 domenii strategice candidate.

Conferinta de lansare a consultarii nationale asupra prioritatilor CDI 2014-2020 (raport)
Prezentarea obiectivelor conferintei

 

2. Consultarea exploratorie cu privir5e la subdomeniile candidate

A fost lansat un chestionar online, derulat in prima parte a lunii iulie, care a presupus implementarea unui proces de nominalizare-conominalizare in vederea identificarii expertilor cheie si a stakeholder-ilor asociati celor 13 domenii strategice candidate identificate anterior, precum si Colectarea optiunilor privind subdomeniile de cercetare promitatoare (ca posibile prioritati) din cadrul celor 13 domenii. Rezultatele chestionarului au reprezentat input-ul necesar constituirii panelurilor tematice de experti si a bazei de date pentru consultarea Delphi

Raportul asupra chestionarului online cu privire la identificarea expertilor si prioritatilor candidate

 

3. Rafinarea celor 13 domenii candidate.

Prin intermediul procesului consultativ si a sistemului complex de nominalizare derulat in lunile iunie-iulie, s-au constituit 13 paneluri de experti, asociate celor 13 domenii candidate.

Panelurile au fost organizate sub forma a doua sesiuni de lucru a cate 2 zile. Prima intalnire a avut loc la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti, in 11-12 iulie 2013, iar cea de-a doua intalnire s-a derulat la Universitatea Romano-Americana, in 25-26 iulie 2013.

La dispozitia panelurilor au fost puse diverse resurse care au reprezentat un input consistent, astfel incat expertii sa poata elabora 6-8 fise de microviziune, dupa un model furnizat in cadrul proiectului.

La finalul celor doua sesiuni de lucru, fiecare panel de experti a elaborat 6-8 fise de microviziune pentru fiecare domeniu prioritar. Acestea au fost, ulterior, supuse unei consultari online extinse. Structura fiselor a fost conceputa conform rigorilor specializarii inteligente, si anume in jurul a 6 criterii principale: provocarea reprezentata de subdomeniu la orizontul de timp 2020, relevanta pentru CDI, capacitatea actuala a CDI din Romania in subdomeniu, resursele necesare pentru atingerea masei critice de CDI, economia relevanta pe plan national, rezultatele asteptate de la subdomeniu pana in 2020.

 

Componenta celor 13 paneluri de experti:

Intalnirea I – 11-12 iulie 2013: Agenda intalnirii I; Procedura intalnire I

Intalnirea II – 25 -26 iulie 2013: Agenda intalnirii II; Procedura intalnire II

 

Documente puse la dispozitia panelului

A. Hartile cunoasterii:

1. Institutii cu proiecte (pe fiecare din cele 13 domenii): Agro-alimentare;  ICT;  Sisteme Inteligente – graf A, graf B; Sanatate; Stiinta medicamentului; Energie; Mediu; Securitate; Spatiu; Materiale; Biotehnologii; Transporturi; Socio-economic;

 

2. Brevete si articole (pe fiecare din cele 13 domenii): Agro-alimentare; ICT – brevete, articole; Sisteme Inteligente – graf A, graf B; Sanatate – brevete, articole; Stiinta medicamentului – brevete, articole; Energie; Mediu – articole, brevete; Securitate; Spatiu; Materiale – brevete, articole; Biotehnologii; Transporturi; Socio-economic – brevete, articole;

 

B. Propunerile pe domenii conform chestionarului online (varianta extinsa):

Agro-alimentare, Biotehnologii, Energie, ICT, Materiale, Mediu, Sanatate, Securitate, Sisteme Inteligente, Socio-economice, Spatiu, Stiinta medicamentului, Transporturi

 

C. Propunerile pe domenii conform chestionarului online (variant scurta)

Agro-alimentare, Biotehnologii, Energie, ICT, Materiale, Mediu, Sanatate, Securitate, Sisteme Inteligente, Socio-economice, Spatiu, Stiinta medicamentului, Transporturi

D. Statistici

Brevete OSIM (extras)

Clasificarea agentilor economici dupa CAEN (extras)sursa INS
Exporturi si importuri pe sectiuni sursa INS
Publicatii ISIsursa Thomspon
Domenii de publicare cu avantaj comparativsursa InCites
Competente publicare Elsevier 2011– sursa Elsevier

Model-Fisa microviziune

Rezultatele panelurilor de experti

Fisele de microviziune rezultate in urma activitatii panelurilor: Agro-alimentare; Biotehnologii; Energie; ICT; Materiale; Mediu; Sanatate; Securitate; Sisteme Inteligente; Socio-economice; Spatiu; Stiinta medicamentului; Transporturi;

 

4. Selectarea listei finale de domenii prioritare.

Selectarea listei finale de domenii prioritare a pornit de la o consultare extinsa online, avand la baza un chestionar complex de tip real-time Delphi, cuprinzand cele 13 domenii si 90 de fise de subdomeniu, care a fost transmis unui numar de aproximativ 44.000 potentiali respondenti. A fost elaborata o lista consolidata de respondenti dintr-o serie de baze de date: autori ISI, participanti la proiecte (PNCDI, POS CCE, FP7), reteaua de cercetatori Brain Romania plus recomandarile venite din consultarea online si din partea celor 141 parteneri ai proiectului.

In total, la chestionar au raspuns peste 4.000 persoane, adica, in medie, 161 respondenti pentru o fisa de subdomeniu. Datele obtinute in urma completarii chestionarelor au fost ulterior analizate si prelucrate conform unei proceduri de analiza multicriteriala in vederea ierarhizarii subdomeniilor.

 

Raportul consultarii online pentru selectarea prioritatilor de specializare inteligenta

Statistica rezultatelor consultarii comunitatii privind fisele de microviziune

4.1  Intalnirea actorilor cheie pentru stabilirea listei finale de prioritati – 27.09.2013

Intalnirea cu actorii cheie din 27 septembrie a adunat peste 60 de actori cheie in vederea dezbaterii rezultatelor consultarii online si definitivarii listei finale de prioritati.

In urma analizei consultarii online asupra celor 90 de microviziuni, acestea au fost ierarhizate pe baza unui indice compozit: 25% provocarile/oportunitatile care ar putea sa apara ca urmare a accentului pe aceste subdomenii, 25% relevanta accentului pe cercetare si inovare si 50% impactul economic estimat la orizontul de timp 2020. Aproximativ o treime din cele 90 de microviziuni au fost selectate pe baza ierarhizarii prezentate mai sus si clusterizate in cadrul a 4 clase de specializare inteligenta (Bioeconomie, Tehnologia Informatiei si Comunicatiei, Energie si Mediu si Eco-tehnologii) si 3 prioritati de interes public (Sanatate, Spatiu si Securitate si Patrimoniu).

Aceste clase au fost validate in cadrul intalnirii cu actorii cheie, astfel rezultand lista finala de prioritati.

Descrierea detaliata a prioritatilor selectate

Lista fiselor de subdomenii ierarhizate

Agenda evenimentului si lista de participanti

Copyright © 2024 cdi2020.ro. Toate drepturile rezervate.