Viziunea CDI 2020


Panelul “Viziunea CDI 2020†a avut loc in perioada martie-aprilie 2013 si a fost organizat in vederea elaborarii, de catre un numar de experti din diverse domenii asociate educatiei, cercetarii si business-ului, a Viziunii pentru cercetare, dezvoltare si inovare la orizontul de timp 2020; precum si in vederea validarii Viziunii impreuna cu actori cheie din sistemul CDI si din alte sectoare economice si sociale relevante. Viziunea a reprezentat o prima etapa in dezvoltarea Strategiei Nationale pentru Cercetare, Dezvoltare tehnologica si Inovare pentru perioada 2014-2020 si face parte din documentul final al Strategiei.

Activitatea de elaborare a Viziunii a fost organizata sub forma a cinci intalniri. Patru intalniri, in cadrul panelului de experti, au fost organizate sub forma unor sesiuni de lucru, unde au fost facute prezentari pe temele specifice fiecarei intalniri, grupuri de lucru interactive si dezbateri in plen ale rezultatelor grupurilor de lucru. La a cincea intalnire au fost invitati actori cheie din sectoare economice si sociale relevante pentru a valida rezultatele obtinute in intalnirile anterioare.  Aceasta intalnire s-a desfasurat sub forma unor dezbateri libere de tip World Café. Recomandarile si sugestiile facute in cadrul evenimentului au fost colectate si integrate in rapoarte dezbatute apoi de catre expertii din panel, inn cadrul ultimei intalniri, alegandu-se cele mai relevante idei pentru Viziunea CDI 2020.

La finalul procesului a rezultat documentul de Viziune care s-a reflectat ulterior in documentul final de Strategie.

Componenta panel viziune
Raport asupra activitatii panelului
Rapot asupra evenimentului de dezbatere cu actorii cheie
Viziunea CDI 2020

 

Copyright © 2024 cdi2020.ro. Toate drepturile rezervate.